CC_LokmanSinghKarki(2) (1)

CC_LokmanSinghKarki(2) (1)काठमाडौं, कात्तिक १ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद टाँस्ने सर्बोच्च अदालतको प्रयास पुनः असफल भएको छ ।

आफुलाई सामसुङको कर्मचारी बताउने केही पुरुषहरुको समूहले सर्बोच्चको तामेलदार नेतृत्वको टोलीलाई म्याद टाँस्न रोकेको हो ।
लोकमानसिंह कार्कीको नयाँ बानेश्वरस्थित घर आफुहरुले भाडामा लिएको भन्दै उनीहरुले म्यादपत्र टाँस्न नदिएको बताइएको छ । केहिबेरको बादविवादपछि सर्बोच्चको टोली म्याद नटाँसी फर्कीएको हो ।

म्याद टाँस्नुअघि सर्बोच्चको टोली वडा कार्यालयमा पनि पुगेको थियो । रहोबरका लागि आउने बताएकी वडा सचिव सरिता राईले पनि अन्तिम समयमा आउन नसक्ने बताएकी थिइन् ।

अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्धामा सुनुवाइका लागि अदालत आउन इन्कार गरेपछि सर्बोच्चले कार्कीको घरमा म्याद टाँस्ने प्रयास यसअघि पनि असफल भएको थियो । कार्की अख्तियारको सरकारी निवासमा बस्दै आएका छन् ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३