CC_LokmanSinghKarki(2) (1)

काठमाडाैँ- सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको एक महिना बित्दा पनि ‘ठेगाना पत्ता लगाउन नसकेको’ भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले विपक्षी कार्कीको नाममा म्याद तामेल गर्न सकेको छैन ।

म्याद बुझ्न ढिलाइ गर्ने रणनीतिका साथ मुलुकको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्कीले विदेश भ्रमणकै दौरानमा थप बिदा स्वीकृत गराइसकेका छन् । ‘सकेसम्म तिहारअघि कुनै पनि हालतमा म्याद तामेल हुन नदिने रणनीति बनेको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘तामेलदार, महानगरपालिकाको वडा सचिवलाई अल्मल्याएर म्याद तामेलीमा ढिलाइ गर्ने योजना चलिरहेको छ ।’

घटस्थापनापछि सर्वोच्च अदालतले घरमै म्याद बुझाउन दुई पटक तामेलदार खटाएको थियो । गत १९ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको १० नम्बर वडा सचिवको अनुपस्थितिका कारण म्याद तामेल हुन सकेन भने भोलिपल्ट तामेलदार नै सम्पर्कविहीन भए । त्यसपछि भने दसैं बिदा सुरु भएकाले म्याद तामेल हुन सकेन । नियमित रूपमा अदालत खुले पनि आइतबारसम्म म्याद तामेल भएको छैन ।  अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३