hatya

विराटनगर– पुर्वप्रहरीका एक जवानले उदयपुरबाट अपहरको शैलीमा भाउजूलाई ल्याएर मोरङको बेलबारी नगरपालिकाकोबताना जंगलमा हत्या गरेका छन् । हत्याको विषयलाई लिएर गाउँले आन्दोलित हुँदा प्रहरीद्वारा दुई दर्जनभन्दा बढी अश्रुग्यास प्रहार गर्नु परेको छ ।

बेल्टबसाहा नगरपालिका ३ सिर्वानीका पुर्वप्रहरी जवान ३० वर्षीय सुवास कटुवालले आफ्नै माइली भाउजू २८ वर्षीया भिककुमारी कटुवाललाई असोज २३ गते आइतबार आर्थिक प्रलोभनमा पारी अपहरण शैलमा बेतना जंगल क्षेत्रमा लगेर हत्या गरेको इलाका प्रहरी निरीक्ष्ँक मेघराज थापाले बताए ।

नौ महिना पहिले मात्रै जागिर छाडेर हिँडेका सुवासले भाउजूले श्रीमतीले छोडिसकेको भन्दै गाउँमा हल्ला फिजाउँदा बेइज्जत भएकाले प्रतिशोधमा हत्या गरेको प्रारम्भिक बयान दिएको प्रहरी निरिक्षक थापाले बताए । आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३