chyangra

बागलुङ, असोज २३ । दसैँ आगमनसँगै भेडाच्याङग्राको किनबेच बढेको छ ।

बर्सेनि दसैँमा एक हजारभन्दा बढी भेडाच्याङ्ग्रा जिल्ला भित्रने गरेका छन् । म्याग्दी भकिम्ली–६ का अम्मरबहादुर खत्रीले ९० वटा च्याङ्गा बागलुङ ल्याएकोमा आधाभन्दा बढी बिक्री भइसकेको बताउँछन् । उनीलगायत चार जनाको समूहले चार दिन लगाएर मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा ल्याएर बिक्री गर्दैआएका छन् ।chyangra
बागलुङका स्थानीय व्यापारीसँग समन्वय गरी उनीहरूले भेडाच्याङ्ग्रा भित्र्याउने गरेका छन् । उनीहरूले मुस्ताङबाट प्रति च्याङ्ग्रा रु १९ हजार ५०० तथा प्रति भेडा रु १८ हजारमा खरिद गरेर ल्याएका हुन् । “रु २२ हजारदेखि रु २४ हजारसम्ममा भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री भइरहेको छ,” म्याग्दी ज्यामरुककोटका सरोज सुवेदीले भने ।
मुस्ताङ पुगेर भेडाच्याङ्ग्रा ल्याउनु कठिन काम भए पनि व्यापार राम्रो हुने देखेपछि यसो गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । अधिकांश ग्राहकको रोजाइ च्याङ्ग्रा रहने गरेको छ । बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा भेडाच्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट अन्य जिल्लामा भित्र्याउने गरिएको छ ।
अहिले बजारका चोक–चोक र ग्रामीण भेगमा भेडाच्याङ्ग्रा व्यापारी पुगिरहेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा विवाहको पहिलो वर्ष चेलिवेटीले माइतीकहाँ कोसेलीका रूपमा च्याङ्ग्रा लैजाने प्रचलन बढेको छ । भेडाच्याङ्ग्रा बाहेक ढोरपाटन क्षेत्रमा पाइने लेकाली भेडा र स्थानीय जातका खसी, बोकाको पनि बिक्री ह्वात्तै बढेको बताइएको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३