trans

झापा, २३ असोज । पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि झापाको माईपश्चिम क्षेत्रका झन्डै आधा दर्जन गाविस तीन दिनदेखि अन्धकारमय भएका छन् ।
विद्युत् अवरुद्ध भएपछि माईपश्चिम क्षेत्रका महाभारा, कोराबारी, पाँचगाछी, बैगुनधुरा र तोपगाछीका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रअन्तर्गतको पाँचगाछीस्थित बोलो चोकमा रहेको सवस्टेसनको पावर ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि तीन दिनदेखि ती क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएका छन् । विद्युत् अवरुद्ध भएपछि त्यस क्षेत्रमा कुटानीपिसानीदेखि सञ्चार सेवा समेत प्रभावित हुन पुगेपछि त्यहाँको जनजिवन अस्तव्यस्त बनेको छ । trans
ट्रान्सफर्मर मर्मतका लागि समय लाग्ने भएकाले दसैँपछि मात्र ती क्षेत्रमा पूर्णरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध हुन्छ तर ग्राहकको मागलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले दैनिक दुई तिन घण्टा भएपनि विधुत सेवा पुरियाउने गृह कार्यमा जुटेको नेपाल विधुत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दमकले जनाएको छ ।
विद्युत् नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा मोबाइल चार्ज गर्नसमेत शिवगञ्ज, गौरादह धाउनुपरेको महाभारा गाविसका भवानी काफ्लेले बताए ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३