kha

गोरखा, असोज १८ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका व्यापारी, उद्योगी र व्यवसायीहरुले मुल्यसुचि नराखी आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पसलै पिच्छे एउटै सामान फरक फरक मुल्यमा खुलेआम रुपमा बिक्रि वितरण भई रहँदासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन रहँदा आफुहरु चर्काे मुल्य तिर्न बाध्य भएको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन । दैनिक उपभोग्य सामान तथा वस्तुहरुको मुल्यसुची नराख्दा नेपाली हिन्दूहरुको ठूलो चाडमा व्यापारीहरुले मनोमानी गरेका हुन् ।
गोरखा उद्योग बाणिज्य सङ्घ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आफुहरुले पटक पटक जानकारी गराउँदासमेत वेवास्था गरेको स्थानीयबासीको आरोप छ । गोरखामा अधिकाँश पसलहरुमा मुल्य सुची नराखिँदा उपभोक्ता ठगिँदै गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालाई पनि जानकारी नभएको होईन । जानकारी गराउँदासमेत आफुहरुको कुराप्रति जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले चासो नदिएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।kha
‘सरकारले सहुलियतका पसलहरु सञ्चालन गरेको कुरा सुनिन्छ तर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको वजारमा अन्य समयको भन्दा चर्काे मुल्य तिनुपर्छ एक स्थानियबासीले बताए ।’ तर आफुहरुले अनुगमन निरन्तर गरिरहेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय गोरखाको दावी छ । केही भाग बाँकी रहेको भए चाँडै ती स्थानहरुमा अनुगमन गरिने र्काालयले बताएको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३