sena

काठमाडौं असोज १८ । बडादसैँ २०७३ को उपलक्ष्यमा घर विदामा जाने नेपाली सेना तथा उनीहरुको परिवापरिवारहरुको हितको लागि नेपाली सेनाले आजदेखि बस सेवा सुरु गरेको छ । यहि २३ गतेसम्मका लागि सुरु गरिएको बस सेवा काठमाण्डौंदेखि ईटहरी, हेटौडा, दोलखा, रामेछाप, चौतारा, त्रिशुली, धादिङ्ग, बुटवल, पोखरा, धनगढी, र नारायणगढ सम्म निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गरिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनइएको छ ।
उक्त बसहरु सम्बन्धित स्थानबाट प्रत्येक दिन बिहान ६ बजे छुट्ने र प्रति सैनिक व्यक्ति बढीमा ४ जनाले सुविधा लिन पाउने जनाइएको छ ।sena
त्यसैगरि, सेनाले महानवमीदेखि एकादशीसम्म ३ दिन काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सार्वजनिक सवारी साधन न्यून मात्र चल्ने भएकाले सैनिक तथा गैह्र सैनिक व्यक्तिहरुको आवागमनमा सुविधा पु¥याउने उद्धेश्यले ८ वटा छुट्टा–छुट्टै रुटहरुमा बस सेवा गञ्चलान गर्ने छ ।
प्रत्येक दिन बिहान ६ बजे, ११ बजे र साँझ १६ बजे भद्रकालीबाट ३० सिट क्षमताको १÷१ वटा बस निःशुल्क संचालन गर्न लागिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३