hot-sonarika-bhadoria-in-bikini-photos-01

चर्चित धार्मिक शृंखला ‘देवो का देव महादेव’मा पार्वतीको रोल गर्ने अभिनेत्री सोनारिका भदौरियाले बलिउडमा डेब्यू गर्ने भएकी छिन्। उनले फिल्म ‘साँसे’मा काम गर्ने जनाइएको छ। hot-sonarika-bhadoria-in-bikini-photos-01

फिल्मको पोस्टर गत साता रिलिज भएको छ । पोस्टरमा उनी बिकिनी लगाएको अवस्थामा देखापरेकी छिन् । पोस्टर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै ‘पार्वतीको बिकिनी अवतार’ शीर्षकमा विभिन्न भारतीय अनलाइनले समाचार लेखेका छन्।
पोस्टर हेरेका आधारमा ‘साँसे’लाई धेरैले ‘हरर मुभी’ हो भन्ने सोचे पनि फिल्म वास्तवमा कस्तो खालको हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

…dglrGt] lkm/Gt]Ú gf6ssf snfsf/ clego
d08nf lyP6/ sf7df8f}Fn] O6x/Ldf k|:t't u/]sf] …dglrGt] lkm/Gt]Ú… gf6ssf snfsf/ clego ub}{ . tl:a/ M ofd k|wfg, O6x/L,/f;; ‘मनचिन्ते फिरन्ते’ :

/बिहि, कार्तिक ४, २०७३