world-heart-day-2016

काठमाडौ, असोज १३ – आज विश्व मुटु रोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेताना मूलक कार्यक्रम गरी मनाइदै छ ।

world-heart-day-2016

दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले आज जनचेतना मुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

मुटु रोगका बारेमा जनचेतना फैलाउने उदद्देश्यले हरेक वर्ष सेम्टेम्बर २९ तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

अस्वस्थकर जिवन शैली, बंशानुगत, अनियमित खानपानका कारणले गर्दा मानिसमा मुटु रोग हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लु एच ओको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मुटु रोगका कारण विश्वभर प्रत्येक वर्ष १ करोड ७३ लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको डब्लु एच ओको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा पनि वर्षेनी मुटु रोगका कारण ३३ सय ३८ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कक छ ।

नेपालमा मुटुरोगीको संख्या वृद्धि हुनुका कारण नेपाली आकाशमा घोलिएको विशाक्त हावा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । वायू प्रदुषणकै कारण नेपालमा हरेकवर्षमा ९ सय २३ जनामा फोक्सोको क्यान्सर, १ हजार ७ सय ७० जनामा दम,७ सय ४० जनामा तल्लो श्वास नलीको संक्रमण हुने गरेको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।

धुमपान तथा मध्यपान सेवन नगर्ने, चिल्लो, पिरो बोसो, भुटेका तारेका खानेकुरा नखाने, सकभर मासु कम खाने, सागपात खाने र दैनिक शारिरीक व्यायम गर्ने हो भने मुटु रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३