press

काठमाडौं असोज १२ । ट्याक्सीचालकले विभिन्न माग राखी निकालिएको ¥यालीको तस्बिर लिने क्रममा ट्याक्सीचालकले अन्नपूर्ण पोष्ट र कमान्डर पोष्टका फोटो पत्रकार सरोज बैजू र छिरिङ लामामाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरेको भन्दै फोटो पत्रकार क्लब नेपालले भत्र्सना गरेको छ । press
‘हातमा रड बोकी प्रदर्शनमा उत्रिएका ट्याक्सीचालकले तस्बिर खिचेको भन्दै बैजू र लामामाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरेका हुन्, सूचना र समाचारका संवाहक मिडियामाथि आफ्ना कर्तुत लुकाउन भएको आक्रमणको घोर भत्र्सना गर्दछाँै’–क्लबद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
फोटो÷भिडियो खिचेकै भरमा पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नु, क्यामेरा फुटाउनु निन्दनीय अपराध भएको समेत क्लबले ठहर गर्दै कुुटपिट गर्ने ट्याक्सीचालकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३