धादिङ, असोज ११ । धादिङको उत्तरी क्षेत्रको मार्पाक गाविसमा आज यात्रुबस दुर्घटना हुँदा १४ जनाको ज्यान गएको छ ।
सदरमुकाम धादिङवेसीबाट दार्खा गाविसको किन्ताङफेदी जाँदै गरेको ना ४ ख ३३१८ नम्बरको बस मार्पाक गविसस्थित लापाङ चौतारा नजिकै सडकबाट करीव ५०० मिटर तल खसेको हो ।
धादिङका एसपी शरद खत्रीका अनुसार मृतकमध्ये पुरूष १० र महिला ४ जना रहेका छन् ।
दुर्घटनामा ९ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने उनीहरूको उद्दारका लागि हेलिकप्टर पठाउने तयारी भइरहेको जनाएइको छ । उद्दारका लागि एम्बुलेन्स घटनास्थलगर्फ लागेको प्रहरीले बताएको छ ।
कच्ची बाटो र क्षमताभन्दा बढी यात्रुका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । घटनमा परेकाहरुको स्थानीय जनता र प्रहरीले उद्धार गरिरहेका छन् ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३