भीमदत्तनगर, असोज १० । ‘नेपाली विविधता शान्ति र एकता’ मूल नाराका साथ मेची–महाकाली यात्रा थालेका दाङका रेशम केसीले सोमबार पश्चिमी नाका गड्डा चौकी पुगेर यात्रा पूरा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय एकता, सहमति सहकार्यलगायत विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस भइरहेका बेला १४ दिनको साइकल यात्रा गरेर केसीले एकताको यात्रा पूरा गरेको बताए ।
लाइन्स क्लब अफ घोराही सिटीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका केसीले गत भदौ २८ गते मेचीबाट साइकल यात्रा सुरु गरेका थिए । “आज महाकाली पुगेर यात्रा समापन गरेको छु ।” उनले भने – “यात्रामा देशभरका नेपालीले सबैको शान्ति र एकताको नारा हो भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।”
उनले मेची र महाकाली नदीको पानी मिसाएर एकताको सन्देशस्वरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारीसमेत दिए । उनले आफू व्यक्तिगत खर्चमा पहिलोपटक यात्रामा निस्केको समेत बताए ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३