jeep

चितवन, असोज १०-  जीप दुर्घटनापछि त्रिशूलीमा वेपत्ता पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेसहित उनका दुभई भाईलाई अझैं फेला पार्न सकिएको छैन । हिजो उनी सबार जीप चितवको तारेचोकस्थित घोप्टेभिरबाट त्रिशुलीमा खसेको थियो ।
चितवनका एसपी वसन्त कुँवरका अनुसार आइतबार राति १ बजेसम्म नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेपनि भेट्न सकिएको छैन् ।
उद्दारकर्मीहरुले जेनेटर बालेर राति १ बजेसम्म खोजी कार्य जारी राखेका थिए ।

दुर्घटनामा घिमिरेका अंगरक्षक आरसी कार्की र आमा चैतन्यकुमारी घिमिरे र आफन्त नारायण काफ्लेको शव फेला गरिसकेको छ ।
चालक भने घाइते अवस्थामा फेला परेका थिए ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३