bai

काठमाडौं, असोज ६ । बुधबार पक्राउ परेका अफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल रिहाई नगरिए वैद्य माओवादीले नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिवराम यादव, केन्द्रीय सह संयोजक राम नेपाली, केन्द्रीय सदस्य महेश श्रेष्ठ र दिपेन्द्र सुनुवारको रिहाई नगरिए यहि असोज ९ गते नेपाल बन्द गर्ने सो पार्टीले चेतावी दिएको हो ।bai
उनीहरु चन्दा उठाएको अभियोगमा बागबजारबाट पक्राउ परेक थिए । यसबारे नेवाः राज्य समितिले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
संयोजक दिनेश शर्माले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा साँझसम्म रिहा नगरिए शुक्रबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म चक्का जाम गर्ने जनाइएको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३