manaslu

गोरखा, असोज, ६ । गारखाको मनास्लु पदमार्गमा पहिरो जाँदा १ विदेशीसहित ४ जनाको घटनास्थलमैं ज्यान गएको छ । उहिया–केरौंजा जोड्ने तातोपानी पुलनजिक आज पहिरो खसेको हो ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले घटनास्थलतर्फ प्रहरी टोली खटिएको बताए । माछीखोला प्रहरी चौकीबाट टोली खटाइएको उनले बताए ।manaslu
उक्त पहिरोमा परी अन्य ६ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडाँै लगिएको छ । मनास्लु पदमार्गमा नेपाली र विदेशी गरी १५ जना थिए ।
खोर्लाबेसींमा बास बसेर पदयात्रामा गएका पर्यटकको समूह पहिरोमा पुरिएको प्रहरीको आशंका छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३